Wiesław Lipiec - Fotografia
The TOMASZÓW FOREST DISTRICT

LIPIEC PUBLISHING HOUSE Zwierzyniec 2015, photos Wiesław Lipiec (164) and: Artur Tabor, Grzegorz Szkutnik, Adam Bronikowski, Sławomir Gawryś, Karol Jańczuk, Tomasz Kotowicz. Text Wiesław Lipiec and Daria Łata, graphic design Marzena and Maciej Lipiec, format 28,5x21 cm, 128 pages, hardcover, introduction and photo captions in Polish and English, printing and binding OZGraf Olsztyn. The comprehensive presentation of the Tomaszów Forest District.