Wiesław Lipiec - Fotografia
KALENDARZ LEŚNY NA ROK 2019

Pod koniec 2018 roku wydaliśmy kalendarz ścienny na 2019 rok, prezentujący piękno i bogactwo przyrody lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x42 cm pokazane zostały wybrane fragmenty krajobrazu leśnego, a także niektóre gatunki rzadkiej fauny z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
Autorami zdjęć są członkowie Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody: Wiesław Lipiec, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Marcin Lenart i Robert Bijas.
Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz jej nadleśnictwami.