Wiesław Lipiec - Fotografia
Wydawnictwo Lipiec

Wydawnictwo LIPIEC powstało na początku 2000 roku w Zwierzyńcu na Roztoczu w celu promowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza i Lubelszczyzny w różnego typu publikacjach drukowanych. W ciągu kilkunastu lat działalności wydaliśmy 12 albumów fotograficznych, ponad 20 książek, wiele folderów promocyjnych, kalendarzy i pocztówek. Do publikacji albumowych wykorzystujemy profesjonalne fotografie Wiesława Lipca oraz najlepszych fotografów z regionu. Nasze albumy zdobywają najwyższe laury w konkursach ogólnopolskich i regionalnych (np. „Roztocze”, „Lubelskie Lasy”).

Specjalizujemy się w realizacji własnych lub zleconych albumów fotograficznych, książek, kalendarzy oraz folderów promocyjno-edukacyjnych dla Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, a także miejscowości, gmin, powiatów itp. Realizujemy kompleksowe usługi wydawnicze (zdjęcia, teksty, koncepcja, redakcja, projekt graficzny, przygotowanie do druku). Korzystamy z najlepszych krajowych drukarni, gwarantujących najwyższy poziom druku i oprawy naszych publikacji. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

WYDAWNICTWO LIPIEC
tel: + 48 608 343 933
e-mail: lipiecphoto(e)pro.onet.pl (e)=@