Wiesław Lipiec - Fotografia
ALBUM O NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK

Pod koniec 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Kraśnik – bogactwo przyrodnicze”. Zasięg działania Nadleśnictwa Kraśnik jest ogromny i rozciąga się od Roztocza Zachodniego aż po Kazimierski Park Krajobrazowy. Obejmuje min najpiękniejszy odcinek Małopolskiego Przełomu Wisły, Równinę Bełżycką, Kotlinę Chodelską i Wzniesienia Urzędowskie. Mamy tu sześć obszarów Natura 2000, dwa parki krajobrazowe, dwa obszary chronionego krajobrazu, kilka rezerwatów i wiele pomników przyrody. W albumie przedstawiono najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa z rzadką florą i fauną, a także wyjątkowe krajobrazy tej krainy wraz z jej najciekawszymi zabytkami, drzewami pomnikowymi i miejscami historycznymi. Autorami fotografii w albumie są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Jacek Rosły, Rafał Siek i Grzegorz Szkutnik.