Wiesław Lipiec - Fotografia
KALENDARZ LEŚNY NA 2020 ROK

Pod koniec 2019 roku wydaliśmy kolejny kalendarz ścienny na 2020 rok, promujący piękno i bogactwo przyrody lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x 42 cm prezentuje on wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku.  Autorami zdjęć w kalendarzu są: Wiesław Lipiec oraz Grzegorz Szkutnik. Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z kilkunastoma nadleśnictwami RDLP w Lublinie.