Wiesław Lipiec - Fotografia
ALBUM O NADLEŚNICTWIE KRASNYSTAW

W końcu 2019 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Krasnystaw – bogactwo przyrodnicze”. Jest to nadleśnictwo o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a także ogromnym zasięgu terytorialnym. Rozpościera się od Roztocza Zachodniego aż po Pagóry Chełmskie na wschodzie (ok. 70 km). Dominują tu żyzne gleby z bogatymi lasami liściastymi i przepastnymi wąwozami (nie ma nawet jednego procenta siedlisk borowych). Na tym terenie utworzono dwanaście obszarów Natura 2000, jeden park krajobrazowy (Skierbieszowski PK), dwa obszary chronionego krajobrazu, trzy rezerwaty i wiele pomników przyrody. W albumie przedstawiono najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa (w różnych porach roku), rzadką florę i faunę, pomniki przyrody, a także najpiękniejsze krajobrazy tej krainy – także na zdjęciach lotniczych. Autorami fotografii są: Wiesław Lipiec oraz: Robert Bijas, Marcin Lenart i Rafał Siek.