Wiesław Lipiec - Fotografia
ALBUM O NADLEŚNICTWIE LUBARTÓW

W 2022 roku wydaliśmy kolejny album fotograficzny pt. „Nadleśnictwo Lubartów – bogactwo przyrodnicze”. Nadleśnictwo to leży na północ od Lublina w pradolinie i dorzeczu rzeki Wieprz z malowniczymi meandrami i licznymi starorzeczami. W lasach dominuje sosna (78% powierzchni oraz dąb (13%). Utworzono tu 4 obszary Natura 2000, 2 parki krajobrazowe oraz 2 obszary chronionego krajobrazu. Jest tu także ciekawy rezerwat dębu bezszypułkowego o nazwie „Kozie Góry”. Spotkamy tu również duże kompleksy stawów, jak np. Samoklęski, czy Lipniak, a także piękne jeziora (Firlej, Kunów). Album pokazuje najciekawsze fragmenty lasów oraz krajobrazy w różnych porach roku, rzadkie rośliny, zwierzęta, pomniki przyrody itd. Są w nim także zdjęcia lotnicze.  Autorami fotografii są: Wiesław Lipiec, Jarosław Wawerski (zdjęcia lotnicze) oraz Rafał Siek (fauna).