Wiesław Lipiec - Fotografia
ALBUM O HISTORII ZAKLIKOWA

Wiosną 2023 roku ukazało się kolejne nasze wydawnictwo, tym razem dotyczące historii niezwykle ciekawego miasteczka, jakim jest Zaklików. Obszerny album powstał dzięki pasji miejscowego regionalisty Ryszarda Polańskiego, który przez wiele lat zbierał i gromadził stare fotografie, dokumenty, mapy i  cenne eksponaty. Na podstawie zdjęcia lotniczego Zaklikowa z 1914 r. oraz rosyjskiej mapy z 1910 r. odtworzył on i namalował dawne pejzaże miasteczka oraz domy na poszczególnych ulicach wraz i nazwiskami ich ówczesnych właścicieli. Wstępem do albumu jest historia Zaklikowa napisana z pasją przez Adama Sapińskiego, wielce zasłużonego miejscowego pedagoga, którego imię nosi dziś tutejszy Zespół Szkół Ogólnokształcących. Bogata dokumentacja fotograficzna obejmuje okres od początku XX w. do lat 70. ubiegłego wieku. Przedstawia ona przede wszystkim ludzi miejscowej społeczności na tle ulic i budynków miejskich, podczas różnych uroczystości, spotkań i innych wydarzeń. W albumie są także przejmujące opisy zagłady zaklikowskich Żydów podczas ostatniej wojny oraz deportacji kilkuset polskich jego mieszkańców.