Wiesław Lipiec - Fotografia
ALBUM O POLESIU

W 2023 roku wydaliśmy również obszerny album o Polesiu Lubelskim – jednej z najciekawszych krain przyrodniczych województwa lubelskiego. To kraina bagien, jezior i torfowisk wchodząca w skład Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Obejmuje ona oprócz części polskiej, także przyległe tereny Ukrainy i Białorusi. Najcenniejsze przyrodniczo obszary chronione są w Poleskim Parku Narodowym, a także w parkach krajobrazowych: Poleskim, Sobiborskim i Pojezierza Łęczyńskiego. Autorami zdjęć w albumie są: Rafał Siek, Sławomir Wróbel i Krzysztof Wojciechowski. Teksty do albumu przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.