Wiesław Lipiec - Fotografia
NOWY ALBUM O LASACH LUBELSZCZYZNY

W czerwcu 2017 roku ukazał się nasz nowy album pt. „W leśnych ostępach”. Na 144 stronach prezentuje fotografie jedenastu autorów – członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Przedstawia bogactwo przyrodnicze i piękno lasów Regionu Lubelskiego. W albumie zobaczymy klimatyczne pejzaże leśne w różnych porach  roku (także na zdjęciach lotniczych) oraz wspaniale sfotografowane rzadkie elementy flory i fauny. Są tam też niezwykłe przyrodnicze impresje. Wiele z  tych zdjęć było wcześniej nagradzanych w konkursach fotograficznych bądź eksponowanych na prestiżowych wystawach. Autorami zdjęć w albumie są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Bartosz Dubiel, Paweł Marczakowski, Dariusz Kwiatkowski, Robert Bijas. Marek Piotrowski, Marian Pawęzka i Michał Skałba.  Publikacja powstała we współpracy naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Album jest dostępny w niektórych księgarniach regionu, a najtaniej w Wydawnictwie Lipiec.