Wiesław Lipiec - Fotografia

Pod koniec 2018 roku wydaliśmy kalendarz ścienny na 2019 rok, prezentujący piękno i bogactwo przyrody lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x42 cm pokazane zostały wybrane fragmenty krajobrazu leśnego, a także niektóre gatunki rzadkiej fauny z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
Autorami zdjęć są członkowie Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody: Wiesław Lipiec, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Marcin Lenart i Robert Bijas.
Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz jej nadleśnictwami.

Miło nam donieść, że nasz album fotograficzny pt. „W leśnych ostępach”, promujący bogactwo przyrodnicze i piękno lasów Regionu Lubelskiego, został wyróżniony i uhonorowany dyplomem Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „TOUR SALON 2018” w lutym 2018 roku w Poznaniu.

Pod koniec 2017 roku Wydawnictwo nasze zrealizowało album o Lasach Janowskich pt. „Nadleśnictwo Janów Lubelski – walory przyrodnicze”. To największe i jedno z najciekawszych przyrodniczo nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a jednocześnie jedyny w regionie Leśny Kompleks Promocyjny. Nadleśnictwo obejmuje znaczną część Puszczy Solskiej  z sześcioma wspaniałymi rezerwatami przyrody, a także niewielki fragment Roztocza Zachodniego. W albumie zobaczymy różnorodne fragmenty drzewostanów nadleśnictwa w czterech porach roku, a także wybrane elementy jego bogatej fauny i flory oraz niektóre obiekty kulturowe i historyczne. Są tutaj również zdjęcia lotnicze. Autorami fotografii w albumie są: Wiesław Lipiec, Robert Bijas, Andrzej Blacha, Paweł Marczakowski, Rafał Siek i Grzegorz Szkutnik.

W grudniu 2017 roku ukazał się nasz kalendarz ścienny na 2018 rok, prezentujący bogactwo i piękno lasów Regionu Lubelskiego. Na 13 planszach formatu 60x40 cm w układzie pionowym, pokazuje on nastrojowe fragmenty naszych lasów oraz wybrane elementy rzadkiej fauny i flory.
Autorami zdjęć do kalendarza są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Grzegorz Szkutnik i Rafał Siek.
Kalendarz został wydany we współpracy  naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz jej nadleśnictwami.

W czerwcu 2017 roku ukazał się nasz nowy album pt. „W leśnych ostępach”. Na 144 stronach prezentuje fotografie jedenastu autorów – członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Przedstawia bogactwo przyrodnicze i piękno lasów Regionu Lubelskiego. W albumie zobaczymy klimatyczne pejzaże leśne w różnych porach  roku (także na zdjęciach lotniczych) oraz wspaniale sfotografowane rzadkie elementy flory i fauny. Są tam też niezwykłe przyrodnicze impresje. Wiele z  tych zdjęć było wcześniej nagradzanych w konkursach fotograficznych bądź eksponowanych na prestiżowych wystawach. Autorami zdjęć w albumie są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Bartosz Dubiel, Paweł Marczakowski, Dariusz Kwiatkowski, Robert Bijas. Marek Piotrowski, Marian Pawęzka i Michał Skałba.  Publikacja powstała we współpracy naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Album jest dostępny w niektórych księgarniach regionu, a najtaniej w Wydawnictwie Lipiec.

W sierpniu 2016 roku ukazało się nowe wydanie mojego albumu fotograficznego pt. „Katedra w Zamościu”. Jest to już trzecia edycja tego albumu. Po raz pierwszy został on przygotowany i wydany w 1999 roku w związku z historyczną wizytą papieża Jana Pawła II w Zamościu. Album został wręczony Ojcu Świętemu podczas pamiętnej liturgii, w której uczestniczyło ponad 300 tys. wiernych. Drugie wydanie albumu miało miejsce w roku 2007. Obecna edycja zawiera wiele nowych fotografii, przedstawiających zamojską katedrę już po rewitalizacji i odtworzeniu w latach 2009-12 jej historycznej bryły, która na początku XIX w. została zmieniona i oszpecona przez zaborcę. Dziś możemy ją podziwiać w pełnej krasie. Wydawcą albumu jest Wydawnictwo Lipiec.

Wernisaż mojej wystawy pt. „Nostalgia Roztocza” odbył się 5 sierpnia 2016 r.  w Galerii Fotografii Ratusz w Zamościu. Wystawa prezentowała zestaw najpiękniejszych roztoczańskich pejzaży, wybrany spośród wielu fotografii, jakie udało mi się tam wykonać. Zarejestrowane zostały one w wyszukanym i wyczekanym świetle, w magicznych wręcz momentach, kiedy na ulotną tylko chwilę krajobraz odsłania swe najpiękniejsze i niepowtarzalne oblicze. Na takie momenty czeka się nieraz latami i to one nadają sens temu co nazywamy fotografią krajobrazu. Niestety, wobec postępującej wciąż degradacji krajobrazu, takich miejsc na Roztoczu jest z każdym rokiem coraz mniej. Ze względu na skromne możliwości ekspozycyjne galerii, udało się tu zaprezentować zaledwie 15 fotogramów 70x50 cm. Wszystkie eksponowane zdjęcia wykonane zostały na diapozytywach barwnych. Znacznie więcej, bo ponad 250 takich fotografii obejrzeć można w albumie „Roztocze”, który jeszcze jest dostępny w naszym Wydawnictwie.

15 kwietnia 2016 r. w Karlsruhe (Badenia-Wirtembergia, Niemcy) odbył się kolejny wernisaż mojej wystawy pt. „Lubelskie Lasy”. Tym razem wystawa została zaprezentowana w galerii tamtejszego Leśnego Ośrodka Szkoleniowego. Ekspozycję otworzył sam burmistrz miasta Karrlsruhe Klaus Stapf w towarzystwie dyrektora Dyrekcji Lasów we Freiburgu Meinrada Joosa, dyrektora RDLP w Lublinie Jerzego Sądla oraz wielu zaproszonych gości. Podczas wernisażu zaprezentowana została również moja diaporama o Roztoczu i naszych lasach. Na wystawę składa się 30 fotogramów 70x50 cm, ukazujących bogactwo i piękno lasów Lubelszczyzny. Jest ona dobrą promocją nie tylko lubelskich ale i polskich lasów w Unii Europejskiej.

Pod koniec 2015 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Józefów – walory przyrodnicze”. To jedno z najciekawszych przyrodniczo nadleśnictw naszego regionu. W większości obejmuje lasy Puszczy Solskiej ale także część Roztocza, z jego strefą krawędziową oraz najpiękniejszymi szumami w rezerwatach: „Czartowe Pole” i „Nad Tanwią”. Tutaj też znajduje się jedna z ostatnich ostoi głuszca w Polsce. Album prezentuje nie tylko walory przyrodnicze terenu nadleśnictwa w czterech porach roku, ale także najcenniejsze obiekty kulturowe i historyczne. Są tam też zdjęcia z lotu ptaka. Oprócz 102 moich fotografii, prezentowane są tu również zdjęcia kolegów z Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody: Remigiusza Gmyza, Marcina Lenarta, Pawła Marczakowskiego, Marka Piotrowskiego, Rafała Sieka i Grzegorza Szkutnika.

10 września 2015 r. we Freiburgu (Badenia-Wirtembergia, Niemcy) odbył się wernisaż mojej wystawy pt. „Lubelskie lasy”. Wystawa została zaprezentowana  w siedzibie wojewody – Basler Hof (tuż obok słynnej katedry gotyckiej we Freiburgu), z okazji obchodów 20-lecia partnerskiej współpracy między RDLP w Lublinie i Dyrekcją Lasów we Freiburgu. Ekspozycję otworzyła Wojewoda Bärbel Schäfer w obecności autora oraz leśników z RDLP w Lublinie, Dyrekcji Lasów we Freiburgu, a także wielu zaproszonych gości. Wystawa składa się 30 fotografii formatu 70x50 cm, ukazujących różnorodność i piękno lasów naszego regionu.