Wiesław Lipiec - Fotografia

Tradycyjnie już pod koniec 2020 roku wydaliśmy kalendarz ścienny na 2021 rok, promujący piękno lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x 42 cm prezentuje on wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku.  Autorami zdjęć w kalendarzu są: Wiesław Lipiec oraz Grzegorz Szkutnik. Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z nadleśnictwami RDLP w Lublinie.

W końcu 2019 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Krasnystaw – bogactwo przyrodnicze”. Jest to nadleśnictwo o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a także ogromnym zasięgu terytorialnym. Rozpościera się od Roztocza Zachodniego aż po Pagóry Chełmskie na wschodzie (ok. 70 km). Dominują tu żyzne gleby z bogatymi lasami liściastymi i przepastnymi wąwozami (nie ma nawet jednego procenta siedlisk borowych). Na tym terenie utworzono dwanaście obszarów Natura 2000, jeden park krajobrazowy (Skierbieszowski PK), dwa obszary chronionego krajobrazu, trzy rezerwaty i wiele pomników przyrody. W albumie przedstawiono najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa (w różnych porach roku), rzadką florę i faunę, pomniki przyrody, a także najpiękniejsze krajobrazy tej krainy – także na zdjęciach lotniczych. Autorami fotografii są: Wiesław Lipiec oraz: Robert Bijas, Marcin Lenart i Rafał Siek.

Pod koniec 2019 roku wydaliśmy kolejny kalendarz ścienny na 2020 rok, promujący piękno i bogactwo przyrody lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x 42 cm prezentuje on wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku.  Autorami zdjęć w kalendarzu są: Wiesław Lipiec oraz Grzegorz Szkutnik. Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z kilkunastoma nadleśnictwami RDLP w Lublinie.

Pod koniec 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Kraśnik – bogactwo przyrodnicze”. Zasięg działania Nadleśnictwa Kraśnik jest ogromny i rozciąga się od Roztocza Zachodniego aż po Kazimierski Park Krajobrazowy. Obejmuje min najpiękniejszy odcinek Małopolskiego Przełomu Wisły, Równinę Bełżycką, Kotlinę Chodelską i Wzniesienia Urzędowskie. Mamy tu sześć obszarów Natura 2000, dwa parki krajobrazowe, dwa obszary chronionego krajobrazu, kilka rezerwatów i wiele pomników przyrody. W albumie przedstawiono najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa z rzadką florą i fauną, a także wyjątkowe krajobrazy tej krainy wraz z jej najciekawszymi zabytkami, drzewami pomnikowymi i miejscami historycznymi. Autorami fotografii w albumie są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Jacek Rosły, Rafał Siek i Grzegorz Szkutnik.

Pod koniec 2018 roku wydaliśmy kalendarz ścienny na 2019 rok, prezentujący piękno i bogactwo przyrody lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x42 cm pokazane zostały wybrane fragmenty krajobrazu leśnego, a także niektóre gatunki rzadkiej fauny z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
Autorami zdjęć są członkowie Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody: Wiesław Lipiec, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Marcin Lenart i Robert Bijas.
Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz jej nadleśnictwami.

Miło nam donieść, że nasz album fotograficzny pt. „W leśnych ostępach”, promujący bogactwo przyrodnicze i piękno lasów Regionu Lubelskiego, został wyróżniony i uhonorowany dyplomem Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „TOUR SALON 2018” w lutym 2018 roku w Poznaniu.

Pod koniec 2017 roku Wydawnictwo nasze zrealizowało album o Lasach Janowskich pt. „Nadleśnictwo Janów Lubelski – walory przyrodnicze”. To największe i jedno z najciekawszych przyrodniczo nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a jednocześnie jedyny w regionie Leśny Kompleks Promocyjny. Nadleśnictwo obejmuje znaczną część Puszczy Solskiej  z sześcioma wspaniałymi rezerwatami przyrody, a także niewielki fragment Roztocza Zachodniego. W albumie zobaczymy różnorodne fragmenty drzewostanów nadleśnictwa w czterech porach roku, a także wybrane elementy jego bogatej fauny i flory oraz niektóre obiekty kulturowe i historyczne. Są tutaj również zdjęcia lotnicze. Autorami fotografii w albumie są: Wiesław Lipiec, Robert Bijas, Andrzej Blacha, Paweł Marczakowski, Rafał Siek i Grzegorz Szkutnik.

W grudniu 2017 roku ukazał się nasz kalendarz ścienny na 2018 rok, prezentujący bogactwo i piękno lasów Regionu Lubelskiego. Na 13 planszach formatu 60x40 cm w układzie pionowym, pokazuje on nastrojowe fragmenty naszych lasów oraz wybrane elementy rzadkiej fauny i flory.
Autorami zdjęć do kalendarza są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Grzegorz Szkutnik i Rafał Siek.
Kalendarz został wydany we współpracy  naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz jej nadleśnictwami.

W czerwcu 2017 roku ukazał się nasz nowy album pt. „W leśnych ostępach”. Na 144 stronach prezentuje fotografie jedenastu autorów – członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Przedstawia bogactwo przyrodnicze i piękno lasów Regionu Lubelskiego. W albumie zobaczymy klimatyczne pejzaże leśne w różnych porach  roku (także na zdjęciach lotniczych) oraz wspaniale sfotografowane rzadkie elementy flory i fauny. Są tam też niezwykłe przyrodnicze impresje. Wiele z  tych zdjęć było wcześniej nagradzanych w konkursach fotograficznych bądź eksponowanych na prestiżowych wystawach. Autorami zdjęć w albumie są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Bartosz Dubiel, Paweł Marczakowski, Dariusz Kwiatkowski, Robert Bijas. Marek Piotrowski, Marian Pawęzka i Michał Skałba.  Publikacja powstała we współpracy naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Album jest dostępny w niektórych księgarniach regionu, a najtaniej w Wydawnictwie Lipiec.

W sierpniu 2016 roku ukazało się nowe wydanie mojego albumu fotograficznego pt. „Katedra w Zamościu”. Jest to już trzecia edycja tego albumu. Po raz pierwszy został on przygotowany i wydany w 1999 roku w związku z historyczną wizytą papieża Jana Pawła II w Zamościu. Album został wręczony Ojcu Świętemu podczas pamiętnej liturgii, w której uczestniczyło ponad 300 tys. wiernych. Drugie wydanie albumu miało miejsce w roku 2007. Obecna edycja zawiera wiele nowych fotografii, przedstawiających zamojską katedrę już po rewitalizacji i odtworzeniu w latach 2009-12 jej historycznej bryły, która na początku XIX w. została zmieniona i oszpecona przez zaborcę. Dziś możemy ją podziwiać w pełnej krasie. Wydawcą albumu jest Wydawnictwo Lipiec.