Wiesław Lipiec - Fotografia

Pod koniec 2021 roku ukazał się kolejny kalendarz ścienny na 2022 rok, promujący piękno lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x40 cm prezentuje wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcjo Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku. Autorem zdjęć jest Wiesław Lipiec. Kalendarz został wydany przy współpracy naszego Wydawnictwa z nadleśnictwami RDLP w Lublinie.

Tradycyjnie już pod koniec 2020 roku wydaliśmy kalendarz ścienny na 2021 rok, promujący piękno lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x 42 cm prezentuje on wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku.  Autorami zdjęć w kalendarzu są: Wiesław Lipiec oraz Grzegorz Szkutnik. Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z nadleśnictwami RDLP w Lublinie.

W końcu 2019 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Krasnystaw – bogactwo przyrodnicze”. Jest to nadleśnictwo o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a także ogromnym zasięgu terytorialnym. Rozpościera się od Roztocza Zachodniego aż po Pagóry Chełmskie na wschodzie (ok. 70 km). Dominują tu żyzne gleby z bogatymi lasami liściastymi i przepastnymi wąwozami (nie ma nawet jednego procenta siedlisk borowych). Na tym terenie utworzono dwanaście obszarów Natura 2000, jeden park krajobrazowy (Skierbieszowski PK), dwa obszary chronionego krajobrazu, trzy rezerwaty i wiele pomników przyrody. W albumie przedstawiono najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa (w różnych porach roku), rzadką florę i faunę, pomniki przyrody, a także najpiękniejsze krajobrazy tej krainy – także na zdjęciach lotniczych. Autorami fotografii są: Wiesław Lipiec oraz: Robert Bijas, Marcin Lenart i Rafał Siek.

Pod koniec 2019 roku wydaliśmy kolejny kalendarz ścienny na 2020 rok, promujący piękno i bogactwo przyrody lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x 42 cm prezentuje on wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku.  Autorami zdjęć w kalendarzu są: Wiesław Lipiec oraz Grzegorz Szkutnik. Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z kilkunastoma nadleśnictwami RDLP w Lublinie.

Pod koniec 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Kraśnik – bogactwo przyrodnicze”. Zasięg działania Nadleśnictwa Kraśnik jest ogromny i rozciąga się od Roztocza Zachodniego aż po Kazimierski Park Krajobrazowy. Obejmuje min najpiękniejszy odcinek Małopolskiego Przełomu Wisły, Równinę Bełżycką, Kotlinę Chodelską i Wzniesienia Urzędowskie. Mamy tu sześć obszarów Natura 2000, dwa parki krajobrazowe, dwa obszary chronionego krajobrazu, kilka rezerwatów i wiele pomników przyrody. W albumie przedstawiono najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa z rzadką florą i fauną, a także wyjątkowe krajobrazy tej krainy wraz z jej najciekawszymi zabytkami, drzewami pomnikowymi i miejscami historycznymi. Autorami fotografii w albumie są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Jacek Rosły, Rafał Siek i Grzegorz Szkutnik.

Pod koniec 2018 roku wydaliśmy kalendarz ścienny na 2019 rok, prezentujący piękno i bogactwo przyrody lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x42 cm pokazane zostały wybrane fragmenty krajobrazu leśnego, a także niektóre gatunki rzadkiej fauny z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
Autorami zdjęć są członkowie Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody: Wiesław Lipiec, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Marcin Lenart i Robert Bijas.
Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz jej nadleśnictwami.

Miło nam donieść, że nasz album fotograficzny pt. „W leśnych ostępach”, promujący bogactwo przyrodnicze i piękno lasów Regionu Lubelskiego, został wyróżniony i uhonorowany dyplomem Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „TOUR SALON 2018” w lutym 2018 roku w Poznaniu.

Pod koniec 2017 roku Wydawnictwo nasze zrealizowało album o Lasach Janowskich pt. „Nadleśnictwo Janów Lubelski – walory przyrodnicze”. To największe i jedno z najciekawszych przyrodniczo nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a jednocześnie jedyny w regionie Leśny Kompleks Promocyjny. Nadleśnictwo obejmuje znaczną część Puszczy Solskiej  z sześcioma wspaniałymi rezerwatami przyrody, a także niewielki fragment Roztocza Zachodniego. W albumie zobaczymy różnorodne fragmenty drzewostanów nadleśnictwa w czterech porach roku, a także wybrane elementy jego bogatej fauny i flory oraz niektóre obiekty kulturowe i historyczne. Są tutaj również zdjęcia lotnicze. Autorami fotografii w albumie są: Wiesław Lipiec, Robert Bijas, Andrzej Blacha, Paweł Marczakowski, Rafał Siek i Grzegorz Szkutnik.

W grudniu 2017 roku ukazał się nasz kalendarz ścienny na 2018 rok, prezentujący bogactwo i piękno lasów Regionu Lubelskiego. Na 13 planszach formatu 60x40 cm w układzie pionowym, pokazuje on nastrojowe fragmenty naszych lasów oraz wybrane elementy rzadkiej fauny i flory.
Autorami zdjęć do kalendarza są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Grzegorz Szkutnik i Rafał Siek.
Kalendarz został wydany we współpracy  naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz jej nadleśnictwami.

W czerwcu 2017 roku ukazał się nasz nowy album pt. „W leśnych ostępach”. Na 144 stronach prezentuje fotografie jedenastu autorów – członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Przedstawia bogactwo przyrodnicze i piękno lasów Regionu Lubelskiego. W albumie zobaczymy klimatyczne pejzaże leśne w różnych porach  roku (także na zdjęciach lotniczych) oraz wspaniale sfotografowane rzadkie elementy flory i fauny. Są tam też niezwykłe przyrodnicze impresje. Wiele z  tych zdjęć było wcześniej nagradzanych w konkursach fotograficznych bądź eksponowanych na prestiżowych wystawach. Autorami zdjęć w albumie są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Bartosz Dubiel, Paweł Marczakowski, Dariusz Kwiatkowski, Robert Bijas. Marek Piotrowski, Marian Pawęzka i Michał Skałba.  Publikacja powstała we współpracy naszego Wydawnictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Album jest dostępny w niektórych księgarniach regionu, a najtaniej w Wydawnictwie Lipiec.