Wiesław Lipiec - Fotografia

W 2023 roku wydaliśmy również obszerny album o Polesiu Lubelskim – jednej z najciekawszych krain przyrodniczych województwa lubelskiego. To kraina bagien, jezior i torfowisk wchodząca w skład Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Obejmuje ona oprócz części polskiej, także przyległe tereny Ukrainy i Białorusi. Najcenniejsze przyrodniczo obszary chronione są w Poleskim Parku Narodowym, a także w parkach krajobrazowych: Poleskim, Sobiborskim i Pojezierza Łęczyńskiego. Autorami zdjęć w albumie są: Rafał Siek, Sławomir Wróbel i Krzysztof Wojciechowski. Teksty do albumu przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Pod koniec 2023 roku wykonaliśmy kalendarz ścienny Nadleśnictwa Lubartów na 2024 rok. Na 13 planszach formatu 40x60 cm prezentuje on wybrane walory przyrodnicze tego nadleśnictwa oraz pejzaże leśne na przestrzeni wszystkich pór roku. Autorami zdjęć są: Wiesław Lipiec i Rafał Siek. Kalendarz został wydany na zlecenie Nadleśnictwa Lubartów.

Wiosną 2023 roku ukazało się kolejne nasze wydawnictwo, tym razem dotyczące historii niezwykle ciekawego miasteczka, jakim jest Zaklików. Obszerny album powstał dzięki pasji miejscowego regionalisty Ryszarda Polańskiego, który przez wiele lat zbierał i gromadził stare fotografie, dokumenty, mapy i  cenne eksponaty. Na podstawie zdjęcia lotniczego Zaklikowa z 1914 r. oraz rosyjskiej mapy z 1910 r. odtworzył on i namalował dawne pejzaże miasteczka oraz domy na poszczególnych ulicach wraz i nazwiskami ich ówczesnych właścicieli. Wstępem do albumu jest historia Zaklikowa napisana z pasją przez Adama Sapińskiego, wielce zasłużonego miejscowego pedagoga, którego imię nosi dziś tutejszy Zespół Szkół Ogólnokształcących. Bogata dokumentacja fotograficzna obejmuje okres od początku XX w. do lat 70. ubiegłego wieku. Przedstawia ona przede wszystkim ludzi miejscowej społeczności na tle ulic i budynków miejskich, podczas różnych uroczystości, spotkań i innych wydarzeń. W albumie są także przejmujące opisy zagłady zaklikowskich Żydów podczas ostatniej wojny oraz deportacji kilkuset polskich jego mieszkańców.

W 2022 roku wydaliśmy kolejny album fotograficzny pt. „Nadleśnictwo Lubartów – bogactwo przyrodnicze”. Nadleśnictwo to leży na północ od Lublina w pradolinie i dorzeczu rzeki Wieprz z malowniczymi meandrami i licznymi starorzeczami. W lasach dominuje sosna (78% powierzchni oraz dąb (13%). Utworzono tu 4 obszary Natura 2000, 2 parki krajobrazowe oraz 2 obszary chronionego krajobrazu. Jest tu także ciekawy rezerwat dębu bezszypułkowego o nazwie „Kozie Góry”. Spotkamy tu również duże kompleksy stawów, jak np. Samoklęski, czy Lipniak, a także piękne jeziora (Firlej, Kunów). Album pokazuje najciekawsze fragmenty lasów oraz krajobrazy w różnych porach roku, rzadkie rośliny, zwierzęta, pomniki przyrody itd. Są w nim także zdjęcia lotnicze.  Autorami fotografii są: Wiesław Lipiec, Jarosław Wawerski (zdjęcia lotnicze) oraz Rafał Siek (fauna).

Wydaliśmy kolejny kalendarz leśny na 2023 rok, promujący tym razem walory przyrodnicze Nadleśnictwa Lubartów. Na 13 planszach formatu 40x60 cm prezentuje on wybrane gatunki flory i fauny oraz fragmenty krajobrazu leśnego w różnych porach roku z terenu tego nadleśnictwa. Autorami zdjęć są: Wiesław Lipiec, Rafał Siek i Jarosław Wawerski. Kalendarz został wydany na zlecenie Nadleśnictwa Lubartów.

Pod koniec 2021 roku ukazał się kolejny kalendarz ścienny na 2022 rok, promujący piękno lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x40 cm prezentuje wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcjo Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku. Autorem zdjęć jest Wiesław Lipiec. Kalendarz został wydany przy współpracy naszego Wydawnictwa z nadleśnictwami RDLP w Lublinie.

Tradycyjnie już pod koniec 2020 roku wydaliśmy kalendarz ścienny na 2021 rok, promujący piękno lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x 42 cm prezentuje on wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku.  Autorami zdjęć w kalendarzu są: Wiesław Lipiec oraz Grzegorz Szkutnik. Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z nadleśnictwami RDLP w Lublinie.

W końcu 2019 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Krasnystaw – bogactwo przyrodnicze”. Jest to nadleśnictwo o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a także ogromnym zasięgu terytorialnym. Rozpościera się od Roztocza Zachodniego aż po Pagóry Chełmskie na wschodzie (ok. 70 km). Dominują tu żyzne gleby z bogatymi lasami liściastymi i przepastnymi wąwozami (nie ma nawet jednego procenta siedlisk borowych). Na tym terenie utworzono dwanaście obszarów Natura 2000, jeden park krajobrazowy (Skierbieszowski PK), dwa obszary chronionego krajobrazu, trzy rezerwaty i wiele pomników przyrody. W albumie przedstawiono najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa (w różnych porach roku), rzadką florę i faunę, pomniki przyrody, a także najpiękniejsze krajobrazy tej krainy – także na zdjęciach lotniczych. Autorami fotografii są: Wiesław Lipiec oraz: Robert Bijas, Marcin Lenart i Rafał Siek.

Pod koniec 2019 roku wydaliśmy kolejny kalendarz ścienny na 2020 rok, promujący piękno i bogactwo przyrody lasów naszego regionu. Na 13 planszach formatu 60x 42 cm prezentuje on wybrane fragmenty krajobrazu leśnego z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w różnych porach roku.  Autorami zdjęć w kalendarzu są: Wiesław Lipiec oraz Grzegorz Szkutnik. Kalendarz został wydany we współpracy naszego Wydawnictwa z kilkunastoma nadleśnictwami RDLP w Lublinie.

Pod koniec 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne wydawnictwo albumowe pt. „Nadleśnictwo Kraśnik – bogactwo przyrodnicze”. Zasięg działania Nadleśnictwa Kraśnik jest ogromny i rozciąga się od Roztocza Zachodniego aż po Kazimierski Park Krajobrazowy. Obejmuje min najpiękniejszy odcinek Małopolskiego Przełomu Wisły, Równinę Bełżycką, Kotlinę Chodelską i Wzniesienia Urzędowskie. Mamy tu sześć obszarów Natura 2000, dwa parki krajobrazowe, dwa obszary chronionego krajobrazu, kilka rezerwatów i wiele pomników przyrody. W albumie przedstawiono najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa z rzadką florą i fauną, a także wyjątkowe krajobrazy tej krainy wraz z jej najciekawszymi zabytkami, drzewami pomnikowymi i miejscami historycznymi. Autorami fotografii w albumie są: Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Jacek Rosły, Rafał Siek i Grzegorz Szkutnik.